24

Công tắc hẹn giờ nhà yến 110V

210.000 

+ Nguồn điện: 110VAC/50Hz + Công suất tải tức thời tối đa: 16A, 110VAC + Dãy điện áp làm việc: 160VAC- 110VAC + Công suất tiêu thụ: < 1W + Có 15 bộ nhớ cài đặt ON và 15 bộ nhớ cài đặt OFF một ngày. + Khoảng cách thời gian cài đặt tắt/mở tối thiểu 1 Phút + Khoảng cách thời gian cài đặt tắt/mở tối đa 168h (1 tuần lễ).

Công tắc hẹn giờ nhà yến 12v

210.000 

+ Nguồn điện: 12V + Công suất tải tức thời tối đa: 16A, 12V + Dãy điện áp làm việc: 12V + Công suất tiêu thụ: < 1W + Có 15 bộ nhớ cài đặt ON và 15 bộ nhớ cài đặt OFF một ngày. + Khoảng cách thời gian cài đặt tắt/mở tối thiểu 1 Phút + Khoảng cách thời gian cài đặt tắt/mở tối đa 168h (1 tuần lễ).

Công tắc hẹn giờ nhà yến 220v

210.000 

+ Nguồn điện: 220VAC/50Hz + Công suất tải tức thời tối đa: 16A, 220VAC + Dãy điện áp làm việc: 160VAC- 240VAC + Công suất tiêu thụ: < 1W + Có 15 bộ nhớ cài đặt ON và 15 bộ nhớ cài đặt OFF một ngày. + Khoảng cách thời gian cài đặt tắt/mở tối thiểu 1 Phút + Khoảng cách thời gian cài đặt tắt/mở tối đa 168h (1 tuần lễ).

Công tắc hẹn giờ nhà yến 24v

210.000 

+ Nguồn điện: 24V DC/50Hz + Công suất tải tức thời tối đa: 16A, 24V + Dãy điện áp làm việc: 24V + Công suất tiêu thụ: < 1W + Có 15 bộ nhớ cài đặt ON và 15 bộ nhớ cài đặt OFF một ngày. + Khoảng cách thời gian cài đặt tắt/mở tối thiểu 1 Phút + Khoảng cách thời gian cài đặt tắt/mở tối đa 168h (1 tuần lễ).

error: Content is protected !!
Phone
Phone