Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại vỉ tạo ẩm bằng sóng siêu âm phục vụ việc tạo ẩm – làm mát cho nhà yến, nhà nấm, gia đình, phòng thí nghiệm, tạo khói làm đẹp hồ cá cảnh, hòn non bá»™, hồ thủy sinh,…

error: Content is protected !!
Phone
Phone