Tạo khói hồ cá sá»­ dụng công nghệ “tạo ẩm bằng sóng siêu âm” giúp cho việc tạo ẩm nhanh hÆ¡n và an toàn cho cá cảnh và người sá»­ dụng. Sản phẩm thường sá»­ dụng cho phòng khách, hồ thủy sinh, hòn non bá»™, hồ các koi,…

error: Content is protected !!
Phone
Phone