Tạo ẩm nhà yến cung cấp các loại phao cơ chống tràn giúp cho người nuôi yến yên tâm bơm nước vào bể chứa để sử dụng tạo ẩm cho chim yến tốt nhất. 

error: Content is protected !!
Phone
Phone