Phao inox đôi ngắt nước là sản phẩm được sử dụng trong các thùng bể chứa nước của nhà nuôi chim yến. Phao inox đôi ngắt nước giống như tiếp điểm điện giúp ngắt nước khi bể chứa nước đầy. 

24
error: Content is protected !!
Phone
Phone