Phao điện inox là sản phẩm được sử dụng phổ biến trong các bể nước, thùng chứa của tạo ẩm nhà yến. Phao điện inox giúp ngắt nước vào bể thùng chưa làm mát nhà yến khi nước đầy.

error: Content is protected !!
Phone
Phone